Bạch tuộc sốt thái


Thông tin chi tiết

Bạch tuộc sốt thái tại Tiệm ăn Sành là món ăn chơi rất ngon dành cho nhóm bạn. Một cốc bia cùng dĩa bạch tuộc sốt thái chắc chắn là trải nghiệm ăn uống đáng nhớ…