Chả ram Bắp Quy Nhơn


Thông tin chi tiết

Chả ram Bắp Quy Nhơn tại tiệm ăn Sành được nhà Sành tự làm tất cả các công đoạn, bánh tráng được lấy từ làng nghề Bình Định, khoai môn được chọn lựa kỹ, sạch sẽ…